Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
kran

Totalrehabilitering

Når gammelt blir som nytt

Moderne Byggfornyelse AS har gjennomført totalrehabiliteringer i hele Stor-Oslo, og stiller med en sterk prosjektorganisasjon for deres prosjekt. Uavhengig av om prosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise, totalentreprise eller samspillsentreprise vil våre kompetente ansatte stille sin kunnskap til rådighet. Vårt mål er at alle parter skal være fornøyde etter endt prosjekt.

Vi har et tett samspill mellom kalkulasjonsavdelingen og prosjektorganisasjonen, for å sikre at erfaringer og løsninger som ligger til grunn for prosjektet kan videreutvikles til et prosjekt både vi og kunden kan være stolte av.

Rehabiliteringsprosjekter bringer med seg unike utfordringer ved hvert prosjekt. Vi har erfart at en for eksempel aldri kan vite med sikkerhet hva som vil komme frem når kledningen på veggen blir revet. Vi har søkelys på utvikling av egne ansatte, og arbeider kontinuerlig for at vi skal møte uforutsette forhold på en løsningsorientert og fleksibel måte. Slik sikrer vi at vi ved overlevering leverer avtalt kvalitet, til rett tid og riktig pris.

Totalrehabilitering har ulik definisjon, avhengig av hvem som gir definisjonen. I tillegg blandes ofte «totalentreprise» inn i definisjonen, som gjør det enda vanskeligere å få klarhet i hva som ligger i begrepet. Plan og bygningsloven benytter begrepet «totalrenovering» når de gir et eksempel på hva en «hovedombygging» er. Enova har for boliger brukt begrepet om arbeider der det utføres arbeider med «mer enn 25% av bygningens klimaskall» eller at prosjektet har «kostnad på mer enn 25% av bygningens verdi».

I hovedsak vil de fleste definisjoner for næringsbygg trolig lande på en forklaring lik DIBKs, der «kun bærende konstruksjoner står igjen».

Prosjekter

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn