Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
Bilde av bygg med påbygd etasje

Ombygging og tilbygg

Det miljøvennlige valget

Moderne Byggfornyelse har siden oppstarten arbeidet med å tilrettelegge for videre bruk av eksisterende bygningsmasse. Vi har utført tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging i en periode på over 30 år.

Denne solide erfaringen gir oss den nødvendige kjennskapen til utfordringene du som byggherre vil møte når det skal gjøres tilpasninger ved eksisterende bygninger for å møte fremtidig bruk.

Utvidelse og ombygging av eksisterende bygningsmasse er en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte å dekke behov for større arealer på. Videre bruk av eksisterende bygningsmasse spiller en stor rolle for å oppnå en mer effektiv utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. For å nå 1,5-gradersmålet er det helt avgjørende med gjenbruk av eksisterende bygninger.

Det finnes ingen fasit på dette spørsmålet. Svaret vil være avhengig av mange faktorer, slik som hva konstruksjonen opprinnelig er dimensjonert for og i hvilken grad bygningsmassen er blitt vedlikeholdt. Dersom bygningsmassen trenger omfattende vedlikehold kan det være hensiktsmessig å samtidig vurdere om ombygging eller tilbygg av eiendommen kan være gunstig for å tilrettelegge for den videre bruken av eiendommen.

Ta kontakt med oss dersom du har fått utarbeidet en rapport som tilsier at det burde utføres omfattende vedlikehold ved din eiendom, så kan vi bistå med videre utvikling av deres prosjekt.

Kostnader for ombygging og tilbygg burde beregnes med utgangspunkt i deres konkrete planer. Ta kontakt med oss dersom dere har utarbeidet et konsept eller forprosjekt. Vi har en erfaren kalkulasjonsavdeling som er klare for å utarbeide budsjetter og tilbud for deres prosjekt.

Prosjekter

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn