Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
På vei mot grønn omstilling

Bærekraft

Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av samfunnets direkte og indirekte utslipp, og har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål.

Bærekraft

Moderne Byggfornyelse AS har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2009. Vi har siden den tid jobbet med systematisk og målrettet miljøledelse.  

Vi har fått flere priser for vårt miljøarbeid. Blant annet har vi blitt kåret til Oslos grønneste virksomhet og fått prisen som Årets Miljøfyrtårn – Norges største miljøsertifisering.

Mlijøfyrtårn

Siden entreprenøren ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2009, har den tatt jevne steg i stadig grønnere retning, og lykkes svært godt med å implementere helhetlig og systematisk miljøledelse. Virksomheten imponerer gjennom sitt kontinuerlige forbedringsarbeid både når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø-/klimabelastning, og kan vise til flere gode tiltak og resultater.

Hva har vi gjort?

Vi har redusert CO2 utslippene med halvparten fra 2009. Vi har redusert totalt drivstofforbruk med to tredjedeler. Vi har redusert energien vi bruker per kvm. Vi har økt sorteringsgraden med det dobbelte. Vi er en foregangsbedrift innenfor inkluderende arbeidsliv, og høyt ranket blant norske bedrifter på Equality Check.  

Vi er opptatt av gjenbruk og var allerede i 2014 med på gjenbruksprosjekter sammen med blant annet SINTEF. Vi var deltager i FoU – prosjektet Upgrade Solutions. Blant annet rehabiliterte vi Solbråveien 23 hvor de eksisterende ventilasjonskanalene ble gjenbrukt og man oppgraderte fra tradisjonell ventilasjon til energioptimal, behovsstyrt ventilasjon.

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn