Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
Stenderverk fasade

Fasaderehabilitering

Vi kan alle typer fasade

Moderne Byggfornyelse AS er en solid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 30-tallet. Basert på stolte tradisjoner og lang erfaring, har vi rehabilitert fasader i hele Stor-Oslo. Vi er en totalentreprenør, og dekker kundens behov for prosjektering, byggeplassadministrasjon og håndverkstjenester innen alle fagområder knyttet til fasaderehabiliteringen, enten fasaden skal energirehabiliteres eller kun skal rehabiliteres.

Selv med jevnlig vedlikehold vil påkjenninger fra både regn og vind, og til og med avføring fra fugler, kunne medføre at større deler av fasaden på en bygning har behov for omfattende arbeider. Moderne Byggfornyelse AS har rehabilitert fasader i over 30 år, og er klare for å bistå deres prosjekt med vår kompetanse. 

Vi utfører alle typer fasadearbeid, alt ifra trekledte bindingsverksvegger til topp moderne fasadesystemer. Ta kontakt med oss angående deres prosjekt, slik at vi sammen kan søke å finne de beste løsningene for deres fasade. 

Vi kan bistå med hele prosessen, fra innledende tilstandsvurderinger til ferdig fasade.

Hvorvidt det er tilstrekkelig med stedvis utbedring eller en total rehabilitering av fasaden er avhengig av mange faktorer. Dette kan være alder på pussen, opprinnelig utførelsesmetode, utført vedlikehold etc. Ta kontakt med oss for en vurdering av deres behov. 

Moderne Byggfornyelse AS er sentralt godkjent for arbeid på bevaringsverdige bygg. Vi har rehabilitert fasader på alt fra moderne til fredete bygg, og kan bistå med å gjøre deres prosjekt vellykket. Ta kontakt med oss for en vurdering av deres behov. 

Prosjekter

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn