01
Om oss

Vi rehabiliterer bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger

Moderne Byggfornyelse AS har gjennom flere år rehabilitert betong- og murfasader. Manglende vedlikehold og påføring av feil overflatebehandling, har medført fukt-, fukt- og korrosjonsskader. Riktig valg av materialer tilpasset underlaget, kunnskap om bygnings fysikk, kjemi og påførings metoder, er våre kunnskaper og tjenester vi kan tilby våre kunder.

Moderne Byggfornyelse er en solid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 1930-tallet. Basert på stolte tradisjoner og lang erfaring, har vi spesialisert oss på rehabilitering av eksisterende bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger


De siste årene har vi sett stadig større mangel på nye tomter og en økende andel eldre bygningsmasse i Osloregionen. Det gjør behovet for rehabilitering stadig viktigere. I Moderne Byggfornyelse har vi spesialisert oss på nettopp dette

Moderne Byggfornyelse AS har gjennom flere år rehabilitert betong- og murfasader. Manglende vedlikehold og påføring av feil overflatebehandling, har medført fukt-, fukt- og korrosjonsskader. Riktig valg av materialer tilpasset underlaget, kunnskap om bygnings fysikk, kjemi og påførings metoder, er våre kunnskaper og tjenester vi kan tilby våre kunder.

Vi vet mye om hvilke utfordringer du står ovenfor og hvilke løsninger som vil fungere i praksis, når eldre bygninger må fornyes. Som spesialister på nettopp byggfornyelse og energirehabilitering har vi opparbeidet bred kompetanse på akkurat dette området.

02
Komplett kompetanse

MODERNE BYGGFORNYELSE ER ENGASJERT I ALT FRA STØRRE OMBYGGINGSPROSJEKTER TIL MINDRE VEDLIKEHOLDSOPPDRAG

01. Ombygging/Tilbygg

Vi utfører ombygging av leiligheter, eneboliger, rekkehus og næringslokaler. Det kan være alt fra enkle påbygg til totalrenovering av eksisterende bygg.

02. Etasjepåbygg

Flere kunder har hatt behov for høyere utnyttelse av eiendommen, på grunn av økt arealbehov.

Vi har bygget parkeringsarealer, boarealer og lager på eksisterende bygninger, med godt resultat. Ta gjerne kontakt for å se om et påbygg kan være en løsning for deg.

03. Støyisolering

Vi har i mange år gjennomført ulike støysikringsarbeider. Arbeidene utføres hovedsakelig på boliger i særlig utsatte områder, i form av blant annet spesielle støyisolerende vinduer og ytterkledning.

04. Klimaskjerming

Energisparing, fukttetting og støyisolering kan skje ved utbedring av klimaskjerm på bygninger. 

Gamle mur- og betongfasader utsettes for miljøpåvirkninger og kan ha behov for omfattende utbedring. Vi har gode kunnskaper om hvordan gamle mur- og betongfasader kan utbedres for lang levetid.

05. Våtromsrehabilitering

Rehabilitering av våtrom krever sitt med planlegging, logistikk og kvalitet på utførelse. Vi har renovert over 3000 bad og er vant med å håndtere dette.

06. Installasjon av heis

Gjennom flere år har vi installert heis i eksisterende bygninger. Vi legger vekt på å vise løsninger som gir best mulig tilgjengelighet under de gitte forholdene.

Installasjon av heis gjør at bevegelseshemmede eller eldre, kan bli boende hjemme i stedet for å flytte til annen bolig.

07. Energirehabilitering

Som kundens totale samarbeids-partner gir vi profesjonelle råd, planlegger og leverer komplette løsninger for behovsstyring av byggets ventilasjon, kjøleanlegg, belysning og klimaskjerming.

Vi har en egen ENØK konsulent som er behjelpelig med å finne de rette løsningene.

08. Serviceavdeling

 Vi har en egen service avdeling som gjennomfører mindre prosjekter både for privat- og næringskunder.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med service avdelingen vår kontakt  prosjektteam@byggfornyelse.no.

/ Kontakt oss

Hovedkontor

LØRENVEIEN 68, 0585 OSLO,
TELEFON: 48 30 51 00,
E-POST: POST@BYGGFORNYELSE.NO

ÅPNINGSTIDER ER MANDAG TIL TORSDAG KL. 07:00 TIL 15:30
FREDAG 07:00 TIL 13:00.