01
Om oss

Vi rehabiliterer bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger

Moderne Byggfornyelse AS har gjennom flere år rehabilitert betong- og murfasader. Manglende vedlikehold og påføring av feil overflatebehandling, har medført fukt-, fukt- og korrosjonsskader. Riktig valg av materialer tilpasset underlaget, kunnskap om bygnings fysikk, kjemi og påførings metoder, er våre kunnskaper og tjenester vi kan tilby våre kunder.

Moderne Byggfornyelse er en solid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 1930-tallet. Basert på stolte tradisjoner og lang erfaring, har vi spesialisert oss på rehabilitering av eksisterende bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger


De siste årene har vi sett stadig større mangel på nye tomter og en økende andel eldre bygningsmasse i Osloregionen. Det gjør behovet for rehabilitering stadig viktigere. I Moderne Byggfornyelse har vi spesialisert oss på nettopp dette

Moderne Byggfornyelse AS har gjennom flere år rehabilitert betong- og murfasader. Manglende vedlikehold og påføring av feil overflatebehandling, har medført fukt-, fukt- og korrosjonsskader. Riktig valg av materialer tilpasset underlaget, kunnskap om bygnings fysikk, kjemi og påførings metoder, er våre kunnskaper og tjenester vi kan tilby våre kunder.

Vi vet mye om hvilke utfordringer du står ovenfor og hvilke løsninger som vil fungere i praksis, når eldre bygninger må fornyes. Som spesialister på nettopp byggfornyelse og energirehabilitering har vi opparbeidet bred kompetanse på akkurat dette området.

02
Komplett kompetanse

MODERNE BYGGFORNYELSE ER ENGASJERT I ALT FRA STØRRE OMBYGGINGSPROSJEKTER TIL MINDRE VEDLIKEHOLDSOPPDRAG

Vi har redusert CO2 utslippene med halvparten fra 2009. Vi har redusert totalt drivstofforbruk med to tredjedeler. Vi har redusert energien vi bruker per kvm. Vi har økt sorteringsgraden med det dobbelte. Vi er en foregangsbedrift innenfor inkluderende arbeidsliv, og høyt ranket blant norske bedrifter på Equality Check.  

Vi er opptatt av gjenbruk og var allerede i 2014 med på gjenbruksprosjekter sammen med blant annet SINTEF. Vi var deltager i FoU – prosjektet Upgrade Solutions. Blant annet rehabiliterte vi Solbråveien 23 hvor de eksisterende ventilasjonskanalene ble gjenbrukt og man oppgraderte fra tradisjonell ventilasjon til energioptimal, behovsstyrt ventilasjon.

Moderne Byggfornyelse AS har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2009. Vi har siden den tid jobbet med systematisk og målrettet miljøledelse.  

Vi har fått flere priser for vårt miljøarbeid. Vi har blitt kåret til Oslos grønneste virksomhet og fått prisen som Årets Miljøfyrtårn – Norges største miljøsertifisering.

Åpenhetsloven

Vi er opptatt av respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Les vår Rapport om aktsomhetsvurderinger

/ Kontakt oss

Hovedkontor

LØRENVEIEN 68, 0585 OSLO,
TELEFON: 48 30 51 00,
E-POST: POST@BYGGFORNYELSE.NO

ÅPNINGSTIDER ER MANDAG TIL TORSDAG KL. 07:00 TIL 15:30
FREDAG 07:00 TIL 13:00.

 

PERSONVERNERKLÆRING