Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
Stortinget

Rammeavtale Stortinget

Moderne Byggfornyelse har hatt rammeavtale med Stortinget.

Spesifikasjoner

Prosjekttype
Rammeavtaler
Byggherre
Stortinget
Entrepriseform
Hovedentreprise
Prosjektperiode
2020 - 2022

Prosjektinformasjon

Rammeavtalen inkluderer håndverksarbeider innen vedlikeholdsoppdrag og byggeprosjekter, primært løpende vedlikehold og daglig drift. Arbeider som utføres inkluderer kontorer, pendlerboliger osv. Grunnet taushetsplikt kan ikke kontaktpersoner, adresser eller andre detaljer som inngår i kontrakten oppgis.

For tiden har vi to prosjekter gående. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke utdype disse, men arbeider utføres mens byggene er i drift. Vi har ansvar for avsperringer/sikringer. Det er krav til at entreprenøren sikkerhetsklareres til sikkerhetsgrad «KONFIDENSIELL» etter sikkerhetsloven. Det er stilt høye krav til HMS og ryddig arbeidsplass. Nøye planlagte leveringer med høy sjekk/sikkerhetskontroll av alt av personell, utstyr, materiell osv.

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn