Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
Bilde av barnehage

Fornebu Idrettsbarnehage

Trekledd idrettsbarnehage bestående av flere volum kledd i Royalimpregnert treverk.

Spesifikasjoner

Adresse
Bjørnenga 1, 1364 Fornebu
Prosjekttype
Nybygg Energieffektivisering
Bruttoareal
1 320m²
Byggherre
Fornebu Idrettsbarnehage

Om prosjektet

Fornebu Idrettsbarnehage er bygget på det som opprinnelig var en del av rullebanen. Bygget er plassert slik at det ivaretar store solrike utelekeområder mot sørvest og danner en støyskjerm mot Forneburingen og Bjørnenga.

Barnehagen er bygget i tre etasjer, hvor de ulike avdelingene er plassert i hver av byggets ender. Avdelingenes fellesfunksjoner er plassert i midten av hver etasje slik at det er lett tilgjengelig for brukerne. Storkjøkkenet,  sammen med spiserommet og gymsalen utegjør barnehagens hjerte.

Toppetasjen, med tilhørende veranda, er forbeholdt personalet. Dette gir de ansatte en mulighet til å få arbeidsro fra avdelingene, samtidig som de har full oversikt over barnehagens uteområder. Tekniskrom med tilhørende lager og garderober til personalet er etablert i kjelleren.

Barnehagen er universelt utformet med handicaptoalett i hver etasje. Det er også bygget innvendig heis slik at alle etasjer er lett tilgjengelig.

Bygget består av flere volumer som er kledd i samme treverk, men med ulike profiler. Kledningen ble overlappet slik at man skjulte skjøtene i ytterveggselementene. På den måten kan man ikke se at dette er et element bygg. De fargede elementene i fasaden og i vindusinnrammingene er fibersementplater i ulike farger og hver avdeling har fått sin farge på inngangen. Det er mange ulike volum, men en helhetlig materialbruk binder bygget sammen.

Utvendig er det etablert lekeareal med ulike apparater fordelt på 3340 m2. Det er bygget i en kombinasjon mellom gress og asfalt som er enkelt å vedlikeholde.

Bilder

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn