Tanumveien 133

Nybygd kirkesenter på fredet område med oppnådd arktiteturpris.

Detaljprosjektering og gjennomføring inkl. styring av alle fag. Utførelse av omfattende grunnarbeider med sprenging av fjell, masseutskifting og fundamenteringsarbeider. Bygget er et trebygg, oppført i prefabrikkerte vegg- og takelementer.

Fasaden er utført i lys brun tegl. Vinduer og beslag er i natureloksert aluminium. Publikumsrommene har innvendig kledning av lys furufiner på veggerog trespiler av furu i himling. Gulvet har industriparkett i eik. Det nye kirkesenteret inneholder publikumsfunksjoner som møtesal og møterom i tillegg til kontorer for ansatte. Utomhusareal er opparbeidet, tilknyttet til eksisterende bebyggelse og er tilpasset eksisterende landskap. I tillegg er en fredet historisk vei hensyntatt.