Stovner Sykehjem

Rehabilitering av nedslitt sykehjem på ca 3000 m2.

Stovner Sykehjem hadde stått tomt siden 2008 og både bygget og utomhusarealet bar preg av manglende vedlikehold.


Oslo Kommune ønsket å gjenoppta driften i en periode på 10 år, for å drifte eiendommen som midlertidig avlastningshjem for andre sykehjem i byen. Sentralt i prosjektet var å ruste opp bygget og utearealene til en stand som oppfylte gjeldende krav så langt det var praktisk og økonomisk forsvarlig med tanke på den korte tidshorisonten.


Innvendige og utvendige flater ble malt og oppusset, samt gamle dører ble erstattet med nye. Det ble etablert et nytt mottakskjøkken, et postkjøkken og et øvingskjøkken for beboere. Sykehjemmet fikk oppgradert legekontor, medisinrom og diverse oppholdsrom for beboere og ansatte. Det ble etablert et kafeområde og resepsjon for besøkende og beboere i første etasje.


For å ivareta brannsikkerheten installerte man blant annet vanntåkeanlegg og røykventiler. Av andre tekniske installasjoner ble eksisterende ventilasjon erstattet med nytt ventilasjonsanlegg. Det ble også installert nytt callinganlegg, samt oppgradering av det eksisterende elektriske anlegget. I tillegg ble alle vannrør erstattet og alle våtrom total rehabilitert.


Utvendig ble taket oppgradert til TEK 10 standard. Uteområdet fikk ny beplantning og det ble plassert ut nye benker. I tillegg ble det lagt ny asfalt og utvendige trapper ble oppgradert.


156 nye beboere og ansatte kunne i 2015 ta i bruk et nytt og funksjonelt sykehjem.
Arbeidene ble gjennomført som totalentreprise med kontraktssum på kr 79 mill.

Vil du se flere bilder kan du ta en titt her.