St. Olavsgate 27

Rehabilitering av fredet kontorbygg (1.800 kvm) + 400 kvm nytt tilbygg.

I St. Olavs gate 27 ble det utført totalrehabilitering av ett fredet kontorbygg inkl. Nytt tilbygg på ca. 400 m2, etablering av heis, refundamentering, etablering av nye etasjeskiller, nytt teknisk anlegg og fasade arbeider.