Solbråveien kontorsenter, Asker

Stor fasaderehabilitering og oppgradering av kontorlokaler, kantine og lagerlokaler.

Solbråveien 23 var et slitt kontorbygg som for lengst var gått ut på dato både teknisk og estetisk. Bygget tilfredstilte ikke kravene i utleiemarkedet. 

I begynnelsen av prosjektet var det kun avtalt en delvis rehabilitering utvendig, men resultatet til slutt ble annerledes.

Kontorbygget ble strippet helt ned, bortsett fra ytterveggene med tegl. Der er den eksisterende isolasjonen og påforingen på innsiden beholdt. Alt av tekniske installasjoner er helt nytt og de gamle energisløsende vinduende er skiftet ut med nye, solreflekterende vinduer.

Det eksisterende taket hadde ikke gjennomgående vertikale brannskiller. Det ble derfor fjernet og erstattet med en varm takkonstruksjon.

Prosjektet innebærte etablering av en ny heis, og to nye utkragede påbygg på tilsammen 500 kvm. Det ga en mer rasjonell arealutnyttelse og muligheten for horisontal kommunikasjon på de øverste planene.

På ventilasjon har man i stedet for å installere nye kanaler, gjenbrukt de eksisterende. Det er kun det horisontale spredenettet som er nytt, på grunn av nye romløsninger etc. Gjenbruk av kanalnettet sparte byggherren for flere millioner kroner. I tillegg til at det ble oppgradert til behovsstyrt ventilasjon, som bidrar til et lavere energiforbruk og store reduksjoner i årlige kostnader.

Ny energieffektiv fasade ble hengt på den eksisterende byggekroppen. Kontorbygget Solbråveien 23 endte på energiklasse A etter rehabiliteringen.

Prosjektet var med i innovasjonsprosjektet UPGRADE

Solutions. Les mer på upgradebuildings.no.