Sjursøya 9 - 38HAV18

Ombygging og rehabilitering av bygg fra 2007.

Prosjektet omfatter komplett ombygging/rehabilitering av administrasjonsbygg fra 2007. Bygget på 337m2 BTA over 2 plan fungerer som administrasjonsbygg for operatører av containerterminalen, med kontorer, teknisk rom, spiserom, garderober og sanitærfasiliteter. Arbeidene som utføres av Moderne Byggfornyelse AS som Totalentreprenør innebærer utbygging av bygget med ytterlige 417m2 BTA over 3 plan som del av tilretteleggelsen for utvidelse av terminalene.

 Ombyggingen av bygget inkluderer bæresystemer av stål, nytt teknisk rom, nytt trapperom/heissjakt, samt etablering av solceller på taket og fasade. Tilbygget fundamenteres på steinmasser/berg ved hjelp av pilarer og ringmur. I forbindelse med dette forekommer det noe utomhus arbeid.  Relokalisering av sanitærinstallasjoner, etablering av gulvvarme samt nye innervegger er blant rehabiliteringen av eksisterende bygg. Prosjektet blir utført i tråd med Oslo Kommunes policy hvor det er stort fokus på miljøkriterier og seriøsitetsbestemmelser.