Sandakerveien 74

Utbedring av klimaskjermer, brannskiller mm. i 2 boligblokker på til sammen 132 leiligheter.

Utbedring av mangler på byggets vindsperre fra en rehabilitering i 2007. Arbeidene som skulle utføres inkluderte utbedring av blikk rundt dører og vinduer, og blikkpartier mellom vinduene. Gamle fuger skulle fjernes, vinduer byttes og isoleres samt fuges på nytt.

Etter påbegynte arbeider ble det oppdaget at bærekonstruksjoner av stål ikke var riktig brannisolert Flere felt på fasaden ble dermed åpnet, for å avdekke og isolere stålbjelker og søyler og deretter lukket med nye vegger. Feil prosjektering/utførsel på dekkeforkantene i atriumet ble også avdekket. Dette ble utbedret, hvorpå rekkverket måtte de- og remonteres. Diverse utbedringer i samtlige av de bebodde leilighetene var også nødvendig.

Sameiet samt barnehage i 1. etasje har vært i drift mens nevnte arbeider har blitt utført.