Rammeavtale Stortinget

Rammeavtale for Stortinget

Moderne Byggfornyelse har inngått rammeavtale med Stortinget. Rammeavtalen inkluderer håndverksarbeider innen vedlikeholdsoppdrag og byggeprosjekter, primært løpende vedlikehold og daglig drift. Arbeider som utføres inkluderer kontorer, pendlerboliger osv. Grunnet taushetsplikt kan ikke kontaktpersoner, adresser eller andre detaljer som inngår i kontrakten oppgis.

 For tiden har vi to prosjekter gående. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke utdype disse, men arbeider utføres mens byggene er i drift. Vi har ansvar for avsperringer/sikringer. Det er krav til at entreprenøren sikkerhetsklareres til sikkerhetsgrad «KONFIDENSIELL» etter sikkerhetsloven. Det er stilt høye krav til HMS og ryddig arbeidsplass. Nøye planlagte leveringer med høy sjekk/sikkerhetskontroll av alt av personell, utstyr, materiell osv.