Rammeavtale Skedsmo Kommune.

Rammeavtale Skedsmo Kommune.

Rammeavtalen omfattet å dekke løpende behov for entreprenørtjenester både innomhus og utomhus, tjenester i forbindelse med renovering, vedlikehold, rehabilitering, modernisering, utbedringer og mindre nyinstallasjoner ved kommunens eiendom. Oppdraget innebefattet entreprenørtjenester innenfor alle relevante håndverksfag, koordineringsansvar ovenfor tekniske fag og tett samarbeid med saksbehandlere i Skedsmo Kommune. Rehabilitering av leiligheter, rehabilitering av bad, arbeider ved barnehager og skoler m.m.  

Avtalen innebar løpende oppdrag og minikonkurranser. Herunder gjennomførte vi 11 – 87 Serviceoppdrag i året (2016 – 2019), samt mindre entrepriseoppdrag slik som Lillestrøm rådhus og Volla svømmehall. Noen mindre tømreroppdrag ble utført etter anvisning av byggherre på stedet (se bildet under for eksempel). Et eget epostsystem ble opprettet for bestillinger. Dette systemet innebar at service oppdragene skulle bekreftes av prosjektleder senest 2 timer etter mottatt bestilling. Haste oppdrag kunne også varsles direkte på telefon, men ble bekreftet over mail senere. Oppfølging ble utført via Dalux, her ble befaringer, KS- og HMS- avvik registret med bilder, informasjon og ansvarlig utførende.