Olav M Trokviksvei 12-14 - Kringsjå

Totalombygging av studentboliger for SI0

Olav M. Troviksvei 12-14, et elleve etasjer høyt bygg, beliggende på Kringsjå i Oslo.
Prosjektet besto i full innvendig oppussing av de elleve boligetasjene samt kjeller og tekniske rom på tak.


Eksisterende fasader og vinduer ble beholdt med unntak av trapperommene der eksisterende betongelementer skulle erstattes av glassfasade. Ny atkomst ble etablert på østsiden av bygget med nye gangveier og sykkeloppstillingsplasser. De eksisterende badene ble bygget om, og det ble etablert nye bad der dette manglet.


Nye boder ble etablert i tilknytning til fellesområdene. Det ble lagt inn vannbåren varme med nye radiatorer. Det nye anlegget ble tilkoblet en varmeledning i  nabobygget. Det ble installert balansert ventilasjonsanlegg med nye aggregater på tak. Det ble bygget to nye ventilasjonsrom på taket, samt at taket ble omtekket.


Alt eksisterende røranlegg ble revet og skiftet ut. Bunnledninger og utrekk ble rehabilitert. Eksisterende datakabling og installasjonskanal langs yttervegg ble beholdt, forøvrig ble alle elektriske installasjoner erstattet.

I kjelleren ble det installert ny tavle og nytt teknisk rom for VVS - installasjoner. Bodene ble oppgradert og overflatene ble støvbundet. Etter endt rehabilitering var det klart for innflytting for 328 studenter, med egne bad, nye kjøkken, handicapboliger og flunkende nye heiser.