Kirkegata 10

I forbindelse med rammeavtale med Skedsmo kommune fikk Moderne Byggfornyelse AS prosjektet i Kirkegata 10, som skulle bygges om til et aktivitetshus for ungdom.

Den eldste delen av huset ble bygget i 1872, og den nyere delen er fra 1910. Byggets eksteriør er regulert til bevaring.

Prosjektet omfattet bl.a. etablering av samlingsrom, stue, kjøkken, kontor/møterom, systue, medierom og 2 musikkrom med tilhørende lydstudio. Her inngikk arbeider med bl.a. nye vegger, maling av vegger, etablering av doble vinduer for lydisolering, nye dører, etablering av dørautomatikk på hovedinngangsdør, gulvarbeider inkl. varmekabler, ny trapp og himlingsarbeider inkl. akustisk puss.