Jarmyra Idrettsbarnehage

Nybygg: En universelt utformet barnehage i to etasjer med flere avdelinger.

Grunnforholdene var utfordrende på grunn av kvikkleire og setningsproblematikk i forbindelse med nabobebyggelse. Det var også krevende grunnvannsforhold. Det ble utført stålkjernepeling. Kjellerkonstruksjonen er utført i vannfast betong under oppdrift og bygget er forankret til fjell. Hovedavløpsledning er lagt om og det ble foretatt masseutskifting.

Barnehagens avdelinger er plassert i både første og andre etasje. Det er bygget storkjøkken. I tillegg er det også montert er spesiallaget tekjøkken slik at de små kan utfolde seg på kjøkkenet. Personalet har egen avdeling med tilhørende personalkjøkken. Andre fellesrom som er bygget er sanserom, spiserom, bibliotek og gymsal.

For å sikre et lavt forbruk av energi er det blant annet borret energibrønner, installert vannbåren varme og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

 Barnehagen er etablert med elementer og i størst mulig grad naturmaterialer. Fasaden er kledd med stående kledning i Royalimpregnert tre og tilpasset nabolagets profil.

 Det har vært et høyt fokus på akustikk og det er blant annet brukt lydabsorberende plater. I gymsalen er det montert vertikale spiler på innervegger, mens det i himlingen er benyttet lyddempende plater.

Utenomhus er det bygget ny vei med tilhørende parkeringsplass slik at barnehagens lekeområde kunne utvides.

Ønsker du å se flere bilder, trykk her.