Dyvekesvei 2

Ombygging av 2000m2 kontorer for ROM Eiendom inkl. ny heissjakt, delvis nye fasader og nye tekniske anlegg - Generalentreprise.

Prosjektet bestod i ombygging/rehabilitering av deler av et tidligere administrasjonsbygg for lokomotivstallen i Lodalen til kontorbygg.

Det ble etablert nye ventilasjonsanlegg i loftsetasjen og kjeller, samt utvendig tilrettelegging for parkering og trappeforbindelse mot Dyvekes vei. Det er bygget ny fasade på deler av bygget, samt levert nye tekniske anlegg.