Billingstadsletta 14 - 18

Fra mørkt, nedslitt og trange lokaler, til åpent, lyst og mer effektivt butikklokale, lager og kontor.

Billingstadsletta 14-18 var nedslitt, mørkt og delvis benyttet til lager og kontorer. Kunden hadde behov for nye leietagere og måtte iden forbindelse oppgradere lokalene sine.

Megaflis ville ha større butikk og hadde et ønske om bedre lagerfasiliteter. De hadde også behov for forbedringer av området der varene ble utlevert kunden. I tillegg til Megaflis hadde to andre leietagere behov for nye, tilrettelagte kontorer.

Arbeidene startet med å rive eksisterende innredninger, samt vegger. Lokalene og lagrene ble åpnet opp slik at de fikk bedre dagslys og planløsning. Hele første etasje ble fullsprinklet, både lagrene og butikk lokalene. Enkelte steder ble bare sprinkelhodene skiftet ut, da de eksisterende var gamle, tette og man var usikker på deres funksjon.

Lagrene ble så sprøytemalt og det ble installert ny ventilasjon og belysning. For å forbedre varemottaket ble det bygget en ny overbygget rampe i betong. I tillegg fikk alle gulvflatene nytt epoxybelegg.

Butikkdelen, der Megaflis skulle inn, ble utvidet til dobbelt størrels, ca 2000 kvm. De eksisterende flisene ble fjernet. Gulvflatene ble flytsparklet for å oppnå helt plant gulv. Megaflis stilte store krav til utførelsen av gulvflisene og alle gulvflatene ble flislagt. Himlingene ble sprøytemalt. Det ble bygget ny personalavdeling med kjøkken og garderober. Kontorene ble installert med fullsprinkling, klimaanlegg og glassvegger.

Under arbeidene ble butikken delt inn i soner slik at de kunne ta i bruk deler av butikken etterhvert som det ble ferdigstilt.