Sponhoggveien 2

Rehabilitering og tilbygg av 480m2 for Mustad Eiendom.

Prosjektet ble gjennomført som general entreprise og omfattet komplette byggearbeider i forbindelse med ombygging og tilbygg for etablering av nytt nærmiljøsenter. Fra og med rigging, etablering av byggegrop, fundamentering etc., frem til komplett ferdig bygg – inkludert fast innredning, komplette tekniske anlegg, utomhusanlegg, forsterkning av eksisterende tak med mer.

Omsetning 12 mill.