Personvernerklæring

 

1. Generelt

Dette er personvernerklæringen til Moderne Byggfornyelse AS, Lørenveien 68, 0585 Oslo (heretter MBF).

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

MBF behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside.

Personvern er viktig i MBF’s leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Når du besøker våre nettsider, etterspør pristilbud, er på våre byggeplasser eller kjøper tjenester fra oss kan vi behandle personopplysninger om deg slik det er beskrevet i det følgende. I slike situasjoner opptrer vi som behandlingsansvarlig og du kan henvende deg til oss med alle spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger.

 2. Hvilke opplysninger for hvilket formål og på hvilket grunnlag?

Kunder, leverandører og samarbeidspartnere MBF behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer. Hos leverandører registrerer vi arbeidsgiver og stillingstittel.

Slike opplysninger behandles dels fordi det er nødvendig for å overholde en avtale, og dels fordi det er nødvendig i forhold til å kommunisere effektivt slikt at vi kan yte best mulig tjenester til våre kunder. I tillegg er det for å kunne overholde krav i lover og forskrifter.

Ansatte

MBF behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av arbeidsavtalen.

 Jobbsøkere

Ved innsending av CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. I enkelte tilfeller gjennomføres det personlighetstest av aktuelle kandidater, og MBF behandler med dette resultater knyttet til testene. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkerne.

I tilfeller der MBF benytter leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking.

Nettside

Våre nettsider lagrer informasjonskapsler ved hjelp av Google Analytics. Formålet med innsamlingen av slike informasjonskapsler er å kunne tilpasse våre nettsider til brukerne, analysere bruksmønstre og trafikk på nettsiden, samt gjøre det mulig for nettleseren å huske innstillinger for innloggingsopplysninger. Det er ikke mulig å knytte denne informasjonen til den enkelte bruker av nettsiden. Sletting av informasjonskapsler kan du selv gjøre i din egen nettleser, se instruksjoner for sletting i hjelpefunksjonen for din nettleser. Hvis du ikke sletter informasjonskapslene manuelt så vil Google Analytics utføre sletting automatisk etter 16 måneder.

Ved bruk av skjemaet «Kontakt oss» på www.byggfornyelse.no, må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene lagres i nettsidens database som administreres av MBF’s webredaktør, og vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor MBF. Informasjonen slettes fortløpende fra databasen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 a.

 3. Hvem vi deler dine opplysninger med

MBF kan komme til å dele personopplysninger om kunder og leverandører med andre samarbeidspartnere i prosjektene, slikt som underentreprenører, leverandører av materialer, arkitekter, interiørarkitekter, plan og bygningsetaten og andre faggrupper som er involvert i prosjektene.

I alle andre tilfeller deler vi ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntatt når vi er pliktig under loven, eller hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke.

4. Plassering av dine opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger på servere som er sikkert plassert innenfor EU/EØS-området. Fordi vi tar personvern alvorlig, overfører vi ikke dine personopplysninger utenfor EU/EØS, og alle våre databehandlere er underlagt streng taushetsplikt i relasjon til dine personopplysninger.

5. Oppbevaring og sletting

MBF sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem for å oppfylle formålet med behandlingen og når sletting er lovlig og pålagt under gjeldende rett.  

Vi oppbevarer informasjon om kontaktpersoner og faktureringsopplysninger i 10 år, slik at vi kan følge relevant regnskapslovgivning og håndtere fremtidige henvendelser.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos MBF, og slettes 1,5 år etter vedkommende har sluttet hos oss. Opplysninger knyttet til regnskap og lønn oppbevares i 10 år.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos MBF, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

 6. Dine rettigheter

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i vår virksomhet etter § 18.1. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å få korrigert eventuelle feil i dine personopplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger MBF ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst foreta anmodninger omhandlende disse spørsmålene slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet.

7. Oppdateringer og endringer

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert eller endret. Når vi publiserer endringer i denne personvernerklæringen vil vi inkludere datoen for siste oppdatering.

 8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller personvern på våre nettsider kan du kontakte oss her: post@byggfornyelse.no