Rolf - Thore Johansen

Prosjektleder

Rolf-Thore Johansen er utdannet anleggsingeniør 1971, økonomisk utdanning 1976. Prosjektering, prosjekterings- og byggeledelse for fjellhaller, skoler og aldersboliger i drift. Byggherre erfaring. Entreprenør bygging over 1000 boliger, ombygging av skoler, forretningsbygg og hoteller. Han har vært adm. dir i bedriften fra oppstarten til 2011. Nå konsentrere han seg om spesialprosjekter, utvikling, QMS og effektiv bruk av data. Han vil fortsette som intern ressursperson for gjennomføring av prosjekter.

FUNFACTS: Rolf - Thore er nysgjerring av natur og er sykelig opptatt av nye datasystemer og utvikling av dette.


Telefon: 911 81 471