Nadine Wendler

Kalkulasjonssjef

Nadine Wendler er utdannet sivilingeniør ved Hochschule Magdeburg-Stendal. Hun kom til oss i studietiden som Leonardo student (EU utveksling). Hun gjennomførte studier i prosjekt sammen med SINTEF Byggforsk og skrev sin diplomoppgave hos oss. Hun har i perioden 2001 - 2012 hatt særlig ansvar for serviceavdelingen. Fra januar 2012 har hun arbeidet med kalkulasjon og tok over ansvaret for dette sommeren 2012.

FUNFACTS: Nadine er "ordnung must sein" som de fleste tyskere, men elsker alt som omhandler norsk friluftsliv.


Telefon: 957 39 079