Gøril S. Netteberg

Administrasjon og HR - Sjef

Gøril S. Netteberg er født inn i byggebransjen og hadde sin første jobb i Moderne Byggfornyelse i 1989. Hun har blant annet arbeidet som hjelpearbeider på byggeplass flere sommere siden den tid. Hun har studert ved BI og er utdannet Sivil Markedsfører, med spesialisering innen HR fra University College of Dublin. Gøril har også studert spansk i Salamanca. Fra Universitetet i Oslo har hun med seg grunnfag engelsk og semesteremne i spansk. Hun har vært Økonomi og Administrasjonssjef siden 2008.

Hun har vært ansatt som Administrende Direktør fra 1. Mars 2018 - 31 januar 2022, da hun gikk over i stillingen som Administrasjon og HR - Sjef.

FUNFACTS: Gøril tar alle verv som blir kastet etter henne.  Kommer du på et verv hun ikke har så bare ring.


Telefon: 971 35 927